MEMORIA DUN FUXIDO

VÍCTOR FERNÁNDEZ FREIXANES
Editor: Edicións Xerais (1980)

Edición de Víctor F. Freixanes a partir de una autobiografía encontrada de Manuel González Fresco, “fuxido” gallego.